Dennis J. Coenraad


Vrijheid

Mijn autonome vrijheid ervaar ik het meest op het moment dat ik boetseer. Zodra mijn handen de klei aanraken, kom ik in een zachte trance. Ik open mijn zintuigen. Zo geef ik me over aan die ene mens tegenover mij. De overgave aan de ander schenkt me inzicht in mijzelf.


Schepping

In de loop van vele sessies krijgt de vormloze klei langzaam de aanblik van de mens tegenover mij. Er is een punt in het scheppingsproces waarop ik van binnen voel dat ik word opgerekt, dat mijn hart verruimd wordt. Dan breekt de scheppingskracht door mijn achterhaalde belevings- en zienswijze heen. Een nieuwe waarheid daalt in de materie. Dan ben ik verruimd, opgeruimd.


Ruimte

Als de dag komt dat ik sterf, kan ik geen enkel beeld meenemen. Tijdens het maken van de beelden ontstaat ruimte in mijn ziel. Ergens vermoed ik dat die ruimte wel over mijn eigen dood heen wordt getild. Ik hoop dat die ruimte dan ook beschikbaar komt voor de verdere ontwikkeling van de schepping. In het duel met de aardse zwaartekracht ontstaat de ruimte voor de sublieme waarheid, de vrijheid waar mijn ziel naar op weg is.

Dennis J. Coenraad Dennis J. Coenraad
Dennis Coenraad