slideshow image

We leven in een overgangstijd, namelijk de overgang van de industriële naar de informatie- en technologiemaatschappij.
Daarom moeten we ons opnieuw de vraag stellen of wij de signalen van onze tijd goed verstaan en interpreteren, of de samenleving zoals wij die kennen geen behoefte heeft aan bijsturing.
Het zijn de ondeugden zoals afgunst, ambitie en gierigheid die ervoor zorgen dat welvarende en bloeiende samenlevingen kunnen ontstaan.
Die moeten echter wel worden ingekaderd in goed bestuur en goede regelgeving.

Ben Bot,
oud minister van buitenlandse zaken

Dennis Coenraad