een rug als een verweerde muur

Tot een verweerde muur
is de soepele rug verworden:
opslagplaats van levenspijn.
De man trekt zich terug uit zijn lichaam;
in de burcht van zijn ratio.
Hij plaatst een muur tussen zijn bewustzijn
en de pijn in zijn lichaam.

een muur is een scheiding

De innerlijke muur tussen ratio en lichaam
kan worden afgebroken en verplaatst.
Pijn vraagt niet om scheiding
maar om handeling.

levenskansen

Als een muur de juiste plek
tussen binnen en buiten inneemt,
wordt afgescheidenheid beschutting:
de burcht van de ratio wordt
geborgenheid door het handelen.

Dennis Coenraad