Before the Bullfight en Weathered Wall zijn twee liederen van David Sylvian. De titel 'Voorafgaande aan het stierengevecht' is mythologisch bedoeld: het gaat over de adolescente levensfase.

In het lichaam van de adolescent wordt lichamelijke drift wakker. De psyche zoekt naar een antwoord op deze driften. Het stierengevecht is een metafoor voor de strijd tussen de jongeling en zijn eigen oerinstincten. Het is het spanningsveld waarin hij zelf moet leren waar hij de driftmatige kant van zijn eigen levenskracht voor inzet.
Lukt het hem om de vrouwelijke aarde vruchtbaar te maken door zijn mannelijke drift op haar af te stemmen. Domineert hij haar krachten of bemint hij haar krachten? Als het hem niet lukt met zijn mannelijke drift de vrouwelijke aarde vruchtbaar te maken, dan offert hij zijn levensdriften aan een mythe. In de arena zal het volk hem toejuichen als hij zijn innerlijke stier [lees levenslust] doodt voor de sensatie van het onmiddellijke: brood en spelen.


Gebruik je de mythe om via het persoonlijke het collectieve leven krachtiger te maken, of gebruik je de mythe om je levenskracht te verkwanselen door een persoonlijke schijnwereld op te houden.


Bovenstaande thematiek komt terug in de volgende vier schilderijen, gemaakt tussen 1990 en 1995.

Dennis Coenraad